Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem kiosków drewnianych